Yritys

Pantex-Pesu Oy on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1998. Tuotannosta vastaa toimitusjohtaja Marja-Liisa Rasila, myynnistä ja markkinoinnista tekninen johtaja Tomi Forsberg.

Pesulan laitteistoon on alusta lähtien investoitu tasaisesti ja sitä on laajennettu mm. uudella kemiallisella pesukoneella, viidellä käytetyllä ja neljällä uudella pesukoneella sekä uudella kuivurilla.

Myös henkilökunnan määrä on kasvanut alkuperäisestä viidestä nykyiseen kahteentoista.

Tällä hetkellä suunnitteilla on tilojen laajennusinvestointi 135 m2:llä. 2012- 2013 pesulaan on hankittu esim. kaasumankelilinjasto, kaasukuivuri, lämmöntalteenotin ja pesukone.

Yrityksen LY-tunnus on 1094990-6. Tekeillä on SFS-EN ISO 9001:2000 -laatujärjestelmä. Pesulalla on myös ympäristölupa.


Doweb Oy